Autor knihy:
Název knihy: Ověřování a kalibrace měřiče elektrické energie
Nakladatelství knihy: АСМС
Rok vydání knihy: 1998
Studijní příručka je napsána v souladu s učebními osnovami stanovené specializace a je vytištěn na základě rozhodnutí předsedy "Elektrické měření" АСМС.


Odkazy na referenční

Skrytý obsah: musíte odpovědět v tomto vlákně zobrazíte obsah
[kolaps]Similar Threads: