Ο τίτλος του βιβλίου: Φαξ-μόντεμ. Επιλογή, σύνδεση, σύνδεση στο Internet
Ο συγγραφέας του βιβλίου:
Έκδοση βιβλίων: Λούβρο-Πετρούπολη
Έτος έκδοσης: 2001
Αρiθμός Σελίδων: 248
ISBN: 5-94157-070-8
Ξενόγλωσσα Βιβλία: Ρωσικά
Κρυφό περιεχόμενο: θα πρέπει να απαντήσετε σε αυτό το νήμα για να δείτε το περιεχόμενο
[κατάρρευση]Παρόμοια θέματα: