Autor knihy: Belousov Yu.m.
Názov knihy: Kontrolu a kalibráciu digitálne meracie prístroje
Vydávanie kníh: ASMS
Rok vydania: 1999
Manuál je napísaný podľa osnov špecializácie a vytlačí sa na katedre "elektrické merania" ASMS.


Skrytý obsah: musíte odpovedať v tomto vlákne zistiť obsah
[zbaliť]Podobné témy: